eşidilmək

eşidilmək
məch.
1. Qulaq vasitəsilə qavranılmaq, qulaqla duyulmaq, qulağa çatmaq (səs haqqında). Yuxarıda qat-qarışıq bir səs eşidildi. A. Ş.. Göydə ulduz ulduzu çağırırdı. . Yaxından dənizin uğultusu eşidilirdi. M. Hüs.. Birdən lap qulağının dibində eşidilən bir qışqırıq Qadiri bu xülyalarından ayırdı. Ə. Ə..
2. Xəbər çatmaq, xəbər alınmaq. Bu gün təzə bir xəbər eşidildi.
3. Dinlənilmək, qulaq asılmaq, qəbul edilmək, nəzərə alınmaq (çox vaxt inkar şəklində). Onun bu arzusu kimsə tərəfindən eşidilmədi.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • eşidilmə — «Eşidilmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • eşidilməz — sif. və zərf Eşidilməsi mümkün olmayan, eşidilməyən. <Musa kişinin> yalnız ağzına dəsmal basdıqda səsi eşidilməz oldu. M. İ …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • eşidilməzlik — is. Eşidilməsi mümkün olmayan səsin halı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xəbər — is. <ər.> 1. Bir iş, hadisə və s. haqqında məlumat. Nə lazım olmuşdu ki, belə dəhşətli xəbəri şaha verib bu qalmaqala səbəb ola və özünü dəxi həlakətə sala? M. F. A.. Bu yavuqlarda bizim sahibmənsəblərdən birisinin ölüm xəbərini qəzetlərdə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • naməsmu’ — f. və ə. 1) eşidilməyən; 2) eşidilməyə layiq olmayan; 3) qəbul edilə bilməyən, qəbul edilməz …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • naşənidə — f. If eşidilməmiş …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • qəribə — ə. 1) görünməmiş iş, eşidilməmiş hadisə; 2) təəccüblü (hadisə haqqında) …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • akustika — <yun.> 1. Fizikanın səs bəhsi. 2. Binanın (məs.: teatr, kino salonunun və s. nin) daxilində səsi əksetdirmə qabiliyyəti. // Bina içərisində musiqinin, nitqin və s. səsinin eşidilmə dərəcəsi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • allah — is. <ər.> 1. Bütün kainatın yeganə yaradıcısı və idarə edəni; Yaradan, Tanrı, Rəbb. Lap qabaqlar Allahdan başqa heç kim yox imiş. . (Əsatir). Allahın qəzəbi tutur, Adəmlə Həvvanı cənnətdən qovur. . (Əfsanə). Qorqmazam bu dünyada heç… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • avtomaşın — <yun. avto və fr. maşın> Avtomobil. Yollarda və küçələrdə avtomaşınların səsi aramsız surətdə eşidilməkdədir. – İyulun birinci yarısında məclis iclas etdiyi zaman bir avtomaşın . . siqnal verməyə başlayır. M. İ …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”